საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#26 თეთრიწყარო
( მონაცემები 42 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 246 399 ოქმი
2 115 255 ოქმი
3 133 278 ოქმი
4 91 139 ოქმი
5 167 316 ოქმი
6 156 286 ოქმი
7 25 49 ოქმი
8 360 487 ოქმი
9 115 169 ოქმი
10 43 81 ოქმი
11 122 233 ოქმი
12 95 187 ოქმი
13 36 111 ოქმი
14 166 348 ოქმი
15 69 115 ოქმი
16 42 91 ოქმი
17 171 294 ოქმი
18 75 43 ოქმი
19 75 127 ოქმი
20 59 151 ოქმი
21 35 179 ოქმი
22 128 279 ოქმი
23 119 206 ოქმი
24 70 153 ოქმი
25 8 46 ოქმი
26 27 181 ოქმი
27 94 132 ოქმი
28 18 44 ოქმი
29 16 298 ოქმი
30 71 128 ოქმი
31 33 53 ოქმი
32 8 26 ოქმი
33 47 154 ოქმი
34 16 101 ოქმი
35 43 79 ოქმი
36 23 66 ოქმი
37 68 175 ოქმი
38 63 91 ოქმი
39 22 82 ოქმი
40 318 426 ოქმი
41 29 102 ოქმი
42 6 45 ოქმი