საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#25 წალკა
( მონაცემები 44 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 114 222 ოქმი
2 128 223 ოქმი
3 113 186 ოქმი
4 42 111 ოქმი
5 60 61 ოქმი
6 60 83 ოქმი
7 18 32 ოქმი
8 165 151 ოქმი
9 16 31 ოქმი
10 67 104 ოქმი
11 25 25 ოქმი
12 35 66 ოქმი
13 104 98 ოქმი
14 30 15 ოქმი
15 86 79 ოქმი
16 52 96 ოქმი
17 41 102 ოქმი
18 48 50 ოქმი
19 10 29 ოქმი
20 182 213 ოქმი
21 58 43 ოქმი
22 54 98 ოქმი
23 42 45 ოქმი
24 6 13 ოქმი
25 113 126 ოქმი
26 132 157 ოქმი
27 113 263 ოქმი
28 31 171 ოქმი
29 117 142 ოქმი
30 110 133 ოქმი
31 64 197 ოქმი
32 95 130 ოქმი
33 23 64 ოქმი
34 139 349 ოქმი
35 101 133 ოქმი
36 62 93 ოქმი
37 102 301 ოქმი
38 112 134 ოქმი
39 135 239 ოქმი
40 95 164 ოქმი
41 43 83 ოქმი
42 67 165 ოქმი
43 45 119 ოქმი
45 69 92 ოქმი