საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#24 დმანისი
( მონაცემები 50 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 195 332 ოქმი
2 207 395 ოქმი
3 156 121 ოქმი
4 230 429 ოქმი
5 125 100 ოქმი
6 19 20 ოქმი
7 96 104 ოქმი
8 73 380 ოქმი
9 20 352 ოქმი
10 92 170 ოქმი
11 17 23 ოქმი
12 133 250 ოქმი
13 34 55 ოქმი
14 48 97 ოქმი
15 23 93 ოქმი
16 56 308 ოქმი
17 130 326 ოქმი
18 17 81 ოქმი
19 53 172 ოქმი
20 30 217 ოქმი
21 54 97 ოქმი
22 261 301 ოქმი
23 16 23 ოქმი
24 118 255 ოქმი
25 46 102 ოქმი
26 57 109 ოქმი
27 7 22 ოქმი
28 58 93 ოქმი
29 132 156 ოქმი
30 16 43 ოქმი
31 23 33 ოქმი
32 28 557 ოქმი
33 10 19 ოქმი
34 4 26 ოქმი
35 19 117 ოქმი
36 60 65 ოქმი
37 100 60 ოქმი
38 103 130 ოქმი
39 189 160 ოქმი
40 40 79 ოქმი
41 10 32 ოქმი
42 90 37 ოქმი
43 182 314 ოქმი
44 40 84 ოქმი
45 54 106 ოქმი
46 59 88 ოქმი
47 77 125 ოქმი
48 27 275 ოქმი
49 17 209 ოქმი
50 224 196 ოქმი