საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#23 ბოლნისი
( მონაცემები 62 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 49 568 ოქმი
2 189 463 ოქმი
3 127 529 ოქმი
4 107 513 ოქმი
5 136 638 ოქმი
6 154 545 ოქმი
7 66 148 ოქმი
8 87 167 ოქმი
9 138 193 ოქმი
10 207 112 ოქმი
11 119 707 ოქმი
12 112 754 ოქმი
13 87 708 ოქმი
14 64 588 ოქმი
15 121 216 ოქმი
16 32 45 ოქმი
17 110 79 ოქმი
18 118 88 ოქმი
19 13 47 ოქმი
20 196 360 ოქმი
21 173 125 ოქმი
22 280 359 ოქმი
23 132 41 ოქმი
24 93 97 ოქმი
25 93 69 ოქმი
26 156 240 ოქმი
27 132 247 ოქმი
28 55 140 ოქმი
29 79 48 ოქმი
30 130 254 ოქმი
31 153 237 ოქმი
32 45 247 ოქმი
33 63 296 ოქმი
34 280 263 ოქმი
35 217 261 ოქმი
36 332 209 ოქმი
37 198 138 ოქმი
38 287 275 ოქმი
39 28 63 ოქმი
40 209 228 ოქმი
41 227 626 ოქმი
42 91 108 ოქმი
43 26 391 ოქმი
44 68 162 ოქმი
45 126 70 ოქმი
46 115 83 ოქმი
47 315 185 ოქმი
48 325 166 ოქმი
49 273 258 ოქმი
50 334 263 ოქმი
51 248 300 ოქმი
52 51 174 ოქმი
53 202 293 ოქმი
54 213 146 ოქმი
55 194 136 ოქმი
56 220 130 ოქმი
57 58 190 ოქმი
58 61 102 ოქმი
59 67 157 ოქმი
60 265 265 ოქმი
61 122 439 ოქმი
62 179 396 ოქმი