საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#22 მარნეული
( მონაცემები 90 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 299 359 ოქმი
2 275 367 ოქმი
3 380 526 ოქმი
4 212 405 ოქმი
5 364 249 ოქმი
6 230 397 ოქმი
7 321 361 ოქმი
8 91 339 ოქმი
9 85 746 ოქმი
10 419 135 ოქმი
11 461 219 ოქმი
12 414 127 ოქმი
13 540 238 ოქმი
14 254 280 ოქმი
15 350 253 ოქმი
16 53 266 ოქმი
17 28 101 ოქმი
18 363 709 ოქმი
19 105 262 ოქმი
20 40 116 ოქმი
21 167 651 ოქმი
22 197 377 ოქმი
23 213 278 ოქმი
24 165 241 ოქმი
25 216 301 ოქმი
26 253 542 ოქმი
27 138 523 ოქმი
28 6 219 ოქმი
29 312 369 ოქმი
30 359 490 ოქმი
31 408 383 ოქმი
32 380 247 ოქმი
33 39 333 ოქმი
34 117 302 ოქმი
35 227 289 ოქმი
36 180 359 ოქმი
37 370 317 ოქმი
38 265 322 ოქმი
39 206 232 ოქმი
40 292 427 ოქმი
41 232 503 ოქმი
42 232 309 ოქმი
43 253 183 ოქმი
44 251 380 ოქმი
45 57 126 ოქმი
46 229 212 ოქმი
47 210 241 ოქმი
48 376 372 ოქმი
49 277 529 ოქმი
50 205 688 ოქმი
51 226 286 ოქმი
52 233 320 ოქმი
53 265 222 ოქმი
54 136 300 ოქმი
55 245 369 ოქმი
56 327 278 ოქმი
57 255 427 ოქმი
58 302 329 ოქმი
59 400 403 ოქმი
60 61 257 ოქმი
61 116 297 ოქმი
62 137 286 ოქმი
63 19 109 ოქმი
64 241 249 ოქმი
65 350 541 ოქმი
66 279 355 ოქმი
67 277 205 ოქმი
68 357 362 ოქმი
69 487 188 ოქმი
70 264 196 ოქმი
71 137 282 ოქმი
72 360 136 ოქმი
73 206 193 ოქმი
74 152 273 ოქმი
75 37 362 ოქმი
76 236 270 ოქმი
77 178 288 ოქმი
78 314 284 ოქმი
79 432 450 ოქმი
80 211 149 ოქმი
81 200 465 ოქმი
82 193 276 ოქმი
83 249 688 ოქმი
84 259 236 ოქმი
85 278 485 ოქმი
86 145 198 ოქმი
87 65 96 ოქმი
88 217 368 ოქმი
89 180 535 ოქმი
90 125 250 ოქმი