საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#21 გარდაბანი
( მონაცემები 63 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 319 232 ოქმი
2 299 173 ოქმი
3 356 142 ოქმი
4 245 190 ოქმი
5 305 234 ოქმი
6 274 250 ოქმი
7 162 337 ოქმი
8 264 283 ოქმი
9 259 182 ოქმი
10 239 129 ოქმი
11 191 189 ოქმი
12 152 81 ოქმი
13 293 557 ოქმი
14 199 544 ოქმი
15 99 178 ოქმი
16 54 89 ოქმი
17 53 54 ოქმი
18 221 379 ოქმი
19 231 442 ოქმი
20 299 495 ოქმი
21 333 411 ოქმი
22 200 169 ოქმი
23 293 668 ოქმი
24 126 207 ოქმი
25 244 232 ოქმი
26 377 166 ოქმი
27 303 117 ოქმი
28 166 307 ოქმი
29 180 459 ოქმი
30 50 157 ოქმი
31 85 400 ოქმი
32 88 326 ოქმი
33 151 401 ოქმი
34 166 279 ოქმი
35 206 545 ოქმი
36 193 483 ოქმი
37 44 58 ოქმი
38 207 239 ოქმი
39 135 238 ოქმი
40 418 287 ოქმი
41 475 304 ოქმი
42 404 322 ოქმი
43 187 586 ოქმი
44 198 516 ოქმი
45 11 24 ოქმი
46 224 433 ოქმი
47 271 589 ოქმი
48 191 329 ოქმი
49 308 306 ოქმი
50 285 268 ოქმი
51 224 461 ოქმი
52 484 142 ოქმი
53 435 150 ოქმი
54 487 162 ოქმი
55 195 121 ოქმი
56 213 179 ოქმი
57 314 609 ოქმი
58 454 355 ოქმი
59 500 460 ოქმი
60 127 259 ოქმი
61 174 253 ოქმი
62 257 150 ოქმი
63 263 300 ოქმი