საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#20 რუსთავი
( მონაცემები 84 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 245 343 ოქმი
2
(+ #85 მიმაგრ. უბანი)
233 438 ოქმი
3
(+ #86 მიმაგრ. უბანი)
396 440 ოქმი
4 406 374 ოქმი
5 321 378 ოქმი
6 201 291 ოქმი
7 370 433 ოქმი
8 359 457 ოქმი
9 369 423 ოქმი
10 328 384 ოქმი
11 306 350 ოქმი
12 415 339 ოქმი
13 391 262 ოქმი
14 299 289 ოქმი
15 349 300 ოქმი
16 454 344 ოქმი
17 523 316 ოქმი
18 461 350 ოქმი
19 356 373 ოქმი
20 290 368 ოქმი
21 407 380 ოქმი
22 244 238 ოქმი
23 302 292 ოქმი
24 461 380 ოქმი
25 350 275 ოქმი
26 345 238 ოქმი
27 268 258 ოქმი
28 345 288 ოქმი
29 446 366 ოქმი
30 339 195 ოქმი
31 330 258 ოქმი
32 450 283 ოქმი
33 403 335 ოქმი
34 411 218 ოქმი
35 379 300 ოქმი
36 345 348 ოქმი
37 327 153 ოქმი
38 291 267 ოქმი
39 372 281 ოქმი
40 360 369 ოქმი
41 342 370 ოქმი
42 348 331 ოქმი
43 304 269 ოქმი
44 197 279 ოქმი
45 353 191 ოქმი
46 346 293 ოქმი
47 305 307 ოქმი
48 389 345 ოქმი
49 332 264 ოქმი
50 397 322 ოქმი
51 289 316 ოქმი
52 268 343 ოქმი
53 268 226 ოქმი
54 368 302 ოქმი
55 414 386 ოქმი
56 338 363 ოქმი
57 199 228 ოქმი
58 394 293 ოქმი
59
(+ #87 მიმაგრ. უბანი)
426 402 ოქმი
60 271 243 ოქმი
61 369 308 ოქმი
62 362 255 ოქმი
63 341 322 ოქმი
64 326 215 ოქმი
65 438 279 ოქმი
66 384 421 ოქმი
67 358 358 ოქმი
68 264 323 ოქმი
69 307 321 ოქმი
70 312 313 ოქმი
71 260 261 ოქმი
72 361 291 ოქმი
73 297 298 ოქმი
74 292 277 ოქმი
75 324 379 ოქმი
76 322 387 ოქმი
77 292 371 ოქმი
78 321 368 ოქმი
79 337 372 ოქმი
80 189 229 ოქმი
81 308 397 ოქმი
82 176 241 ოქმი
83 329 375 ოქმი
84 285 281 ოქმი