საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#2 ვაკე
( მონაცემები 78 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 284 632 ოქმი
2 279 638 ოქმი
3 276 695 ოქმი
4 252 690 ოქმი
5 278 738 ოქმი
6 257 613 ოქმი
7 243 461 ოქმი
8 293 535 ოქმი
9 192 561 ოქმი
10 228 623 ოქმი
11 289 557 ოქმი
12 271 633 ოქმი
13 320 659 ოქმი
14 303 648 ოქმი
15 255 640 ოქმი
16 280 433 ოქმი
17 309 458 ოქმი
18 345 595 ოქმი
19 169 241 ოქმი
20 101 175 ოქმი
22 216 408 ოქმი
23 292 681 ოქმი
24 334 567 ოქმი
25 327 629 ოქმი
26 317 497 ოქმი
27 300 566 ოქმი
28 266 575 ოქმი
29 352 511 ოქმი
30 277 528 ოქმი
31 251 489 ოქმი
32 309 502 ოქმი
33 251 523 ოქმი
34 254 557 ოქმი
35 230 421 ოქმი
36 250 540 ოქმი
37 274 501 ოქმი
38 225 367 ოქმი
39 297 570 ოქმი
40 262 542 ოქმი
41 209 356 ოქმი
42 298 524 ოქმი
43 322 483 ოქმი
44 319 539 ოქმი
45 299 518 ოქმი
46 255 526 ოქმი
47 272 623 ოქმი
48 195 555 ოქმი
49 307 656 ოქმი
50 266 660 ოქმი
51 301 742 ოქმი
52 258 503 ოქმი
53 285 558 ოქმი
54 242 446 ოქმი
55 257 512 ოქმი
56 289 407 ოქმი
57 290 455 ოქმი
58 293 528 ოქმი
59 302 687 ოქმი
60 324 623 ოქმი
61 316 604 ოქმი
62 269 483 ოქმი
63 281 499 ოქმი
64 258 456 ოქმი
65 286 380 ოქმი
66 277 562 ოქმი
67 194 470 ოქმი
68 281 428 ოქმი
69 252 417 ოქმი
70 245 337 ოქმი
71 242 469 ოქმი
72 200 355 ოქმი
73 258 466 ოქმი
74 196 351 ოქმი
75 156 428 ოქმი
76 234 513 ოქმი
77 295 415 ოქმი
78 210 394 ოქმი
79 227 280 ოქმი