საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#19 თიანეთი
( მონაცემები 20 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 197 301 ოქმი
2 190 373 ოქმი
3 65 175 ოქმი
4 53 104 ოქმი
5 52 118 ოქმი
6 51 75 ოქმი
7 13 60 ოქმი
8 116 165 ოქმი
9 93 227 ოქმი
10 34 80 ოქმი
11 124 244 ოქმი
12 175 271 ოქმი
13 34 174 ოქმი
14 61 119 ოქმი
15 51 155 ოქმი
16 43 271 ოქმი
17 109 264 ოქმი
18 30 116 ოქმი
19 150 269 ოქმი
20 152 286 ოქმი