საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#18 ახმეტა
( მონაცემები 29 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 403 496 ოქმი
2 323 461 ოქმი
3 323 378 ოქმი
4 247 403 ოქმი
5 120 343 ოქმი
6 321 287 ოქმი
7 382 257 ოქმი
8 86 114 ოქმი
9 397 429 ოქმი
10 33 105 ოქმი
11 502 292 ოქმი
12 391 306 ოქმი
13 251 284 ოქმი
14 63 135 ოქმი
15 446 311 ოქმი
16 132 102 ოქმი
17 205 402 ოქმი
18 323 270 ოქმი
19 327 232 ოქმი
20 333 361 ოქმი
21 133 164 ოქმი
22 78 110 ოქმი
23 149 413 ოქმი
24 160 277 ოქმი
25 382 504 ოქმი
26 173 335 ოქმი
27 216 185 ოქმი
28 519 351 ოქმი
29 239 272 ოქმი