საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#17 თელავი
( მონაცემები 54 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 367 533 ოქმი
2 321 411 ოქმი
3 169 379 ოქმი
4 397 388 ოქმი
5 319 329 ოქმი
6 385 307 ოქმი
7 304 331 ოქმი
8 452 313 ოქმი
9 436 314 ოქმი
10 270 270 ოქმი
11 359 262 ოქმი
12 432 420 ოქმი
13 514 266 ოქმი
14 238 288 ოქმი
15 249 350 ოქმი
16 376 314 ოქმი
17 379 359 ოქმი
18 453 290 ოქმი
19 47 115 ოქმი
20 238 264 ოქმი
21 288 269 ოქმი
22 146 151 ოქმი
23 263 321 ოქმი
24 283 224 ოქმი
25 450 204 ოქმი
26 237 266 ოქმი
27 107 233 ოქმი
28 441 278 ოქმი
29 212 263 ოქმი
30 312 257 ოქმი
31 14 53 ოქმი
32 503 433 ოქმი
33 183 113 ოქმი
34 26 43 ოქმი
35 358 370 ოქმი
36 337 332 ოქმი
37 315 310 ოქმი
38 286 281 ოქმი
39 314 300 ოქმი
40 340 415 ოქმი
41 242 412 ოქმი
42 459 519 ოქმი
43 388 323 ოქმი
44 140 191 ოქმი
45 280 210 ოქმი
46 264 298 ოქმი
47 261 196 ოქმი
48 272 267 ოქმი
49 554 268 ოქმი
50 335 270 ოქმი
51 387 325 ოქმი
52 245 348 ოქმი
53 347 271 ოქმი
54 350 351 ოქმი