საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#16 ყვარელი
( მონაცემები 30 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 488 356 ოქმი
2 355 453 ოქმი
3 371 360 ოქმი
4 412 329 ოქმი
5 443 331 ოქმი
6 268 230 ოქმი
7 86 381 ოქმი
8 381 463 ოქმი
9 327 540 ოქმი
10 314 344 ოქმი
11 13 227 ოქმი
12 58 182 ოქმი
13 107 82 ოქმი
14 253 235 ოქმი
15 121 166 ოქმი
16 65 127 ოქმი
17 151 177 ოქმი
18 275 235 ოქმი
19 438 520 ოქმი
20 338 438 ოქმი
21 437 406 ოქმი
22 353 342 ოქმი
23 351 376 ოქმი
24 414 425 ოქმი
25 302 342 ოქმი
26 166 149 ოქმი
27 234 254 ოქმი
28 87 138 ოქმი
29 402 376 ოქმი
30 347 349 ოქმი