საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#15 ლაგოდეხი
( მონაცემები 37 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 379 373 ოქმი
2 392 407 ოქმი
3 269 451 ოქმი
4 267 185 ოქმი
5 413 382 ოქმი
6 266 279 ოქმი
7 282 235 ოქმი
8 402 236 ოქმი
9 217 256 ოქმი
10 347 430 ოქმი
11 236 217 ოქმი
12 148 188 ოქმი
13 201 345 ოქმი
14 302 467 ოქმი
15 283 374 ოქმი
16 395 489 ოქმი
17 188 248 ოქმი
18 350 198 ოქმი
19 297 214 ოქმი
20 384 240 ოქმი
21 222 239 ოქმი
22 385 285 ოქმი
23 54 118 ოქმი
24 170 352 ოქმი
25 372 506 ოქმი
26 309 504 ოქმი
27 231 228 ოქმი
28 237 176 ოქმი
29 257 341 ოქმი
30 323 392 ოქმი
31 128 130 ოქმი
32 220 226 ოქმი
33 115 187 ოქმი
34 218 267 ოქმი
35 222 100 ოქმი
36 181 121 ოქმი
37 137 111 ოქმი