საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#14 დედოფლისწყარო
( მონაცემები 23 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 198 403 ოქმი
2 185 366 ოქმი
3 260 558 ოქმი
4 258 465 ოქმი
5 181 405 ოქმი
6 161 449 ოქმი
7 207 395 ოქმი
8 217 385 ოქმი
9 237 446 ოქმი
10 43 319 ოქმი
11 258 417 ოქმი
12 147 432 ოქმი
13 118 276 ოქმი
14 91 412 ოქმი
15 106 316 ოქმი
16 236 368 ოქმი
17 95 218 ოქმი
18 59 179 ოქმი
19 277 537 ოქმი
20 218 304 ოქმი
21 156 243 ოქმი
22 139 276 ოქმი
23 104 191 ოქმი