საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#13 სიღნაღი
( მონაცემები 35 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 194 291 ოქმი
2 3 35 ოქმი
3 256 277 ოქმი
4 227 367 ოქმი
5 176 323 ოქმი
6 153 243 ოქმი
7 292 369 ოქმი
8 276 370 ოქმი
9 382 379 ოქმი
10 314 451 ოქმი
11 342 405 ოქმი
12 299 454 ოქმი
13 331 461 ოქმი
14 245 404 ოქმი
15 270 364 ოქმი
16 70 99 ოქმი
17 191 350 ოქმი
18 147 284 ოქმი
19 73 154 ოქმი
20 75 75 ოქმი
21 155 397 ოქმი
22 372 524 ოქმი
23 129 252 ოქმი
24 117 195 ოქმი
25 71 91 ოქმი
26 145 386 ოქმი
27 124 180 ოქმი
28 141 331 ოქმი
29 239 451 ოქმი
30 237 336 ოქმი
31 217 494 ოქმი
32 206 275 ოქმი
33 107 266 ოქმი
34 143 345 ოქმი
35 124 243 ოქმი