საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#12 გურჯაანი
( მონაცემები 51 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 300 420 ოქმი
2 318 352 ოქმი
3 243 384 ოქმი
4 310 414 ოქმი
5 283 344 ოქმი
6 284 547 ოქმი
7 247 388 ოქმი
8 267 340 ოქმი
9 206 524 ოქმი
10 367 362 ოქმი
11 322 441 ოქმი
12 182 436 ოქმი
13 81 169 ოქმი
14 383 526 ოქმი
15 245 600 ოქმი
16 312 528 ოქმი
17 232 513 ოქმი
18 234 396 ოქმი
19 316 381 ოქმი
20 234 319 ოქმი
21 50 77 ოქმი
22 296 432 ოქმი
23 221 451 ოქმი
24 220 316 ოქმი
25 179 481 ოქმი
26 355 482 ოქმი
27 310 566 ოქმი
28 234 468 ოქმი
29 369 568 ოქმი
30 242 464 ოქმი
31 279 381 ოქმი
32 357 473 ოქმი
33 358 441 ოქმი
34 300 181 ოქმი
35 234 462 ოქმი
36 240 510 ოქმი
37 136 355 ოქმი
38 114 292 ოქმი
39 171 520 ოქმი
40 94 246 ოქმი
41 197 604 ოქმი
42 67 232 ოქმი
43 375 429 ოქმი
44 59 191 ოქმი
45 269 351 ოქმი
46 326 288 ოქმი
47 234 334 ოქმი
48 265 321 ოქმი
49 257 415 ოქმი
50 48 170 ოქმი
51 13 34 ოქმი