საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#11 საგარეჯო
( მონაცემები 50 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 158 245 ოქმი
2 208 524 ოქმი
3 220 425 ოქმი
4 146 319 ოქმი
5 150 250 ოქმი
6 270 495 ოქმი
7 181 278 ოქმი
8 285 387 ოქმი
9 198 333 ოქმი
10 245 280 ოქმი
11 159 233 ოქმი
12 69 112 ოქმი
13 116 205 ოქმი
14 276 431 ოქმი
15 120 383 ოქმი
16 206 621 ოქმი
17 131 215 ოქმი
18 201 233 ოქმი
19 221 329 ოქმი
20 293 482 ოქმი
21 255 288 ოქმი
22 23 25 ოქმი
23 9 57 ოქმი
24 168 329 ოქმი
25 176 227 ოქმი
26 220 334 ოქმი
27 127 168 ოქმი
28 153 340 ოქმი
29 167 363 ოქმი
30 248 488 ოქმი
31 231 454 ოქმი
32 75 181 ოქმი
33 163 391 ოქმი
34 199 561 ოქმი
35 98 228 ოქმი
36 116 174 ოქმი
37 51 294 ოქმი
38 128 182 ოქმი
39 116 193 ოქმი
40 137 184 ოქმი
41 128 227 ოქმი
42 84 314 ოქმი
43 133 191 ოქმი
44 164 161 ოქმი
45 180 115 ოქმი
46 165 127 ოქმი
47 244 191 ოქმი
48 291 141 ოქმი
49 155 140 ოქმი
50 135 131 ოქმი