საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#10 გლდანი
( მონაცემები 110 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 340 590 ოქმი
2 329 428 ოქმი
3 342 412 ოქმი
4 234 335 ოქმი
5 325 507 ოქმი
6 291 376 ოქმი
7 353 310 ოქმი
8 336 375 ოქმი
9 322 386 ოქმი
10 292 424 ოქმი
11 232 410 ოქმი
12 270 410 ოქმი
13 284 391 ოქმი
14 293 470 ოქმი
15 159 310 ოქმი
16 227 309 ოქმი
17 286 315 ოქმი
18 247 312 ოქმი
19 301 420 ოქმი
20 262 427 ოქმი
21 350 385 ოქმი
22 279 342 ოქმი
23 294 291 ოქმი
24 274 456 ოქმი
25 318 403 ოქმი
26 204 289 ოქმი
27 215 292 ოქმი
28 321 364 ოქმი
29 321 456 ოქმი
30 335 373 ოქმი
31 297 416 ოქმი
32 290 333 ოქმი
33 271 308 ოქმი
34 243 395 ოქმი
35 286 320 ოქმი
36 264 320 ოქმი
37 245 384 ოქმი
38 266 341 ოქმი
39 319 451 ოქმი
40 343 411 ოქმი
41 309 338 ოქმი
42 261 327 ოქმი
43 249 334 ოქმი
44 259 321 ოქმი
45 368 358 ოქმი
46 309 307 ოქმი
47 297 335 ოქმი
48 320 356 ოქმი
49 312 384 ოქმი
50 393 345 ოქმი
51 305 315 ოქმი
52 230 337 ოქმი
53 354 474 ოქმი
54
(+ #113 მიმაგრ. უბანი)
439 745 ოქმი
55 348 384 ოქმი
56 371 352 ოქმი
57 283 324 ოქმი
58
(+ #112 მიმაგრ. უბანი)
348 558 ოქმი
59 314 326 ოქმი
60 266 336 ოქმი
61 264 336 ოქმი
62 270 427 ოქმი
63 326 454 ოქმი
64 331 441 ოქმი
65 364 406 ოქმი
66 381 423 ოქმი
67 371 495 ოქმი
68 346 388 ოქმი
69 289 328 ოქმი
70 265 335 ოქმი
72 350 368 ოქმი
73 305 349 ოქმი
74 245 355 ოქმი
75 176 271 ოქმი
76 248 360 ოქმი
77 224 285 ოქმი
78 190 225 ოქმი
79 252 355 ოქმი
80 274 362 ოქმი
81 282 413 ოქმი
82 203 315 ოქმი
83 225 310 ოქმი
84 370 381 ოქმი
85 300 372 ოქმი
86 283 371 ოქმი
87 268 460 ოქმი
88 310 489 ოქმი
89 318 362 ოქმი
90 246 375 ოქმი
91 276 371 ოქმი
92 300 368 ოქმი
93 279 374 ოქმი
94 280 360 ოქმი
95 285 408 ოქმი
96 244 410 ოქმი
97 364 369 ოქმი
98 317 478 ოქმი
99 280 455 ოქმი
100 313 439 ოქმი
101 246 433 ოქმი
102 259 408 ოქმი
103 254 356 ოქმი
104 246 292 ოქმი
105 273 356 ოქმი
106 330 412 ოქმი
107 196 242 ოქმი
108 235 321 ოქმი
109 254 445 ოქმი
110 195 376 ოქმი
111 267 376 ოქმი