საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები - მეორე ტური
2018 წლის 28 ნოემბერი
წინასწარი მონაცემები
პირველი ტურის მონაცემები
შემოსული ოქმები

#1 მთაწმინდა
( მონაცემები 38 უბნის მიხედვით )

5 48 ოქმი
1 277 437 ოქმი
2 275 409 ოქმი
3 337 469 ოქმი
4 221 422 ოქმი
5 269 507 ოქმი
6 340 628 ოქმი
7 280 477 ოქმი
8 211 425 ოქმი
9 327 543 ოქმი
10 310 576 ოქმი
11 347 504 ოქმი
12 327 561 ოქმი
13 212 504 ოქმი
14 305 499 ოქმი
15 271 535 ოქმი
16 332 458 ოქმი
17 191 337 ოქმი
18 234 412 ოქმი
19 287 547 ოქმი
20 286 482 ოქმი
21 348 550 ოქმი
22 326 623 ოქმი
23 301 576 ოქმი
24 310 552 ოქმი
25 261 457 ოქმი
26 326 578 ოქმი
27 286 668 ოქმი
28 270 578 ოქმი
29 273 615 ოქმი
30 246 594 ოქმი
31 295 622 ოქმი
32 394 635 ოქმი
33 278 500 ოქმი
35 258 505 ოქმი
36 75 113 ოქმი
37 334 743 ოქმი
38 307 402 ოქმი
39 351 581 ოქმი